Nyheter

Reviderte kapitler: 4.8 Reflekterende materialer og vernetøy for fotgjengere, syklister og motorsyklister, 4.24 Mopeder og motorsykler og 4.25 Syklers sikkerhetsutstyr

Kapitlene 4.8 Reflekterende materialer og vernetøy for fotgjengere, syklister og motorsyklister, 4.24 Mopeder og motorsykler og 4.25 Syklers sikkerhetsutstyr er revidert i 2013 og lagd ut på nett.
20. Aug 2013
 
 

Still red lights for red-light cameras?

En artikkel om kapittel 8.5 i TSH er blitt publisert i Accident Analysis and Prevention
29. Mai 2013

 

Redusert ulykkesrisiko for synlige syklister

En artikkel om de reviderte kapitlene i Trafikksikkerhetshåndboken om sykkeltiltak ble publisert i april-utgaven av samferdsel
29. Mai 2013

Spøkelser på vegen er ingen spøk

En artikkel om det nye kapitlet 3.28 Tiltak mot kjøring mot kjøreretningen ble publisert i februar-utgaven av samferdsel.
29. Mai 2013