Innhold


Forord

Del 2 - Effekt av tiltak

1: Vegutforming og vegutstyr
2: Vegvedlikehold
3: Trafikkregulering
4: Kjøretøyteknikk og personlig verneutstyr
5: Kjøretøykontroll og verkstedgodkjenning
6: Krav til førere, føreropplæring og yrkeskjøring
7: Trafikkopplæring og informasjon
8: Kontroll og sanksjoner
9: Førstehjelp og medisinsk behandling
10: Overordnede virkemidler

Del 3 - Definisjoner