Spøkelser på vegen er ingen spøk

Spøkelser på veien er sjeldne, men farlige. Spøkelsesbilister er bilister som kjører mot kjøreretningen. Ulykker som de forårsaker da, er nesten alltid meget alvorlige. Men spøkelseskjøring skjer så sjelden at det er vanskelig å vite hvilke tiltak som best kan hjelpe bilistene i riktig retning.

Les mer her: samferdsel.toi.no

29. Mai 2013