Hovedside/ Del 2: Effekt av tiltak/ 8: Kontroll og sanksjoner