Reviderte kapitler: 4.8 Reflekterende materialer og vernetøy for fotgjengere, syklister og motorsyklister, 4.24 Mopeder og motorsykler og 4.25 Syklers sikkerhetsutstyr

Kapitlene 4.24 Mopeder og motorsykler og 4.25 Syklers sikkerhetsutstyr er revidert i 2013 og lagd ut på nett.

Les mer her: tsh.toi.no

20. August 2013